او با اشکال ساده و راحت سراغ اشکال پیچیده و دشوار میرود و چگونگی طراحی انگشتان دست و پا را آموزش میدهد. از جزییات اینکه دست و پا چگونه با روشی ساده طراحی شود میگوید. همچنین یادگیری اینکه نحوه طراحی در نگاه زوایای مختلف به صورت حقیقی و جذاب به نظر برسد. از جمله استفاده از حرکات بسیار جالب و تکنیکی در خلق طراحی های جدید دست و پا
طراحی بدن انسان
او درباره ی نقاط عطف ، ویژگی ها و نسبیت طراحی اشکال دست و پا در زوایای مختلف صورت می پردازد. او تمامی این اصول را به کار می گیرد تا طراحی هایی از دست و پاهای ساده یک زن و یا مرد ، تا کامل شدن یک شخص و تا طراحی اشخاص اسطوره ای می پردازد


 
براي طراحي از دست و پا نيز ،ابتدا به مدل اسكلتي رجوع كنيد. تناسبات استخوان انگشتان با يكديگر و وضعيت آنها نسبت به كف دست را مورد بررسي قرار دهيد.استخوان را به دقت ترسيم كرده و به كمك سايه روشن به آنها حجم ببخشيد.مشخص كردن حجم هندسي استخوانها،چشم و ذهن شما را براي طراحي از حجم ظاهري انگشتان با توجه به شناخت اساسي آماده مي كند.به اندازه هاي متفاوت بند بند انگشتان و تغيير اندازه و حجم استخوانها در قسمت مفاصل ،توجه كافي داشته باشيد.به استخوانهاي دست مدل اسكلتي حالت داده و به صورت اسكيس و ساخت و ساز از آن طراحي كنيد.خطوط هاشورنيز كاربرد فراوان دارد.از دست خود در حالتهاي مختلف و در ارتباط با اشياي حجيم ،سبك و سنگين طراحي كنيد.براي طراحي از دست عادي و معمولي ،حجم كلي آن را در ابتداي كار مشخص سازيدو سپس به جزييات و تقسيم بندي انگشتان بپردازيد.

اگر طراحي شما در ابعاد بزرگ تقريباً به اندازه اصلي باشد،مي توانيد ويژگيهاي دست را در محل مفاصل و بند بند انگشتان نيز مشخص كنيد،در غير اين صورت از ترسيم خطوط و چروكهاي مفاصل در طراحي با اندازه كوچك چشم پوشي كنيد يا صرفاً با كم ترين و كمرنگ ترين خطوط اشاره اي بدانها داشته باشيد.مجموعه اي از طراحي از دستهاي افراد سالخورده ،كودكان ،در حالتها و زواياي مختلف گرد آوري كنيد.براي تنوع بيشتر ،مي توانيد از زغال و مقواي رنگي نيز بهره بگيريد و به مطالعه وضعيت نور بر انگشتان بپردازيد.توجه به فضاي خالي ميان انگشتان حفظ و تناسب آنها پس از اتمام كار ،از نكات مهمي است كه همواره بايد از جانب شما مورد قضاوت قرار گيرد.

  طراحی آناتومی از بدن انسان

 طراحي از دستها و پاها

  

 

طراحي از دستها نياز به مشاهده دقيق و حافظه اي آماده دارد. دستها به عنوان سوژه اي هميشه آماده، همواره در مقابل چشمان شما قرار دارند و بررسي و آشنايي با شكل و حالتهاي متنوع آن امكان پذير است. لازم است كه همواره در حين طراحي از دستها به فرم استخوان بندي آن نيز توجه داشته و انگشتان را به عنوان مجموعه اي از استخوانها و مفاصل در نظر آوريد كه به تناسب كاري كه انجام مي دهند و حالتي كه دارند در موقعيتهاي مختلفي نسبت به هم قرار مي گيرند. مرحله "شفاف بيني" در اينجا كاربرد فراواني دارد و تنها چيزي كه به شما كمك مي كند تمرين پيگير و مداوم است.

 در حين طراحي از دستها به اين نكات توجه كنيد: حجم كلي دستها را مشاهده كنيد. دست خود را در حالت خاصي نگه داريد، مثلاً حالت نوشتن، گرفتن قيچي يا دستگيره در و يا برداشتن فنجان و ... به حجم كلي آن نگاه كنيد مي توانيد در آن واحد فضاي منفي را هم در نظر داشته باشيد. سپس به مقايسه بخشهاي مختلف و نسبتهاي فضاي منفي و مثبت بپردازيد. انگشتان را به صورت احجام هندسي ببينيد. هر انگشت داراي سه مفصل است (به جز شصت كه دو مفصل دارد) شكل هر بند انگشت شباهت فراواني به استوانه دارد. در هر بند انگشت حجم استوانه ها كوچك و بزرگ، كوتاه و بلند، چاق و باريك مي شوند. فضاي منفي بين انگشتان را ببينيد. دستتان را در حالتي بگذاريد كه مابين انگشتان فضايي خالي ايجاد شود. سپس به طراحي از فضاي منفي ايجاد شده بپردازيد.

معمولاً در حالت عادي و صاف، فضاي بين انگشتان به شكل مثلثهاي كشيده ديده مي شود و با تغيير حالت انگشتان، مثلثها نيز تغيير شكل مي دهند. انگشتان را به صورت مجموعه اي از استخوان و مفصلهاي ساده شده ببينيد. در اين شيوه شما ابتدا استخوانها و مفاصل نهفته دست را در نظر آورده و ترسيم كنيد سپس حجم اصلي انگشتان را در اطراف خطوطي كه كشيده بوديد اضافه كنيد. در صورت امكان، از دست كودكان و افراد سالخورده طراحي كنيد و تفاوت بافت آنها را بررسي كنيد. در طراحي از دست كودكان براي القاي حالت پوست نرم، از پهناي نوك مداد استفاده كنيد و بيشتر به ايجاد سايه هاي لطيف اكتفا نماييد. براي ترسيم فرمهاي مختلف دست افراد سالخورده، خطوط متنوع و حساب شده مي تواند پوست چروكيده و مفاصل برجسته و فرسوده آنها را به خوبي ترسيم نمايد.

 

طراحي از پا

 

مراحل طراحي از پا نيز مانند طراحي از دست مي باشد. با اين تفاوت كه بر خلاف دستها كه نيمي از حجم و فرم بر عهده انگشتان و حالتهاي آنها بود و بخش عمده مطالعات و بررسيهاي شما بر اساس حركت انگشتان صورت مي گرفت، در اينجا انگشتان پا نقش فرعي بر عهده دارند و به خودي خود قدرت حركت چنداني ندارند. فرم كلي كف و انگشتان پا بر اساس فرم هندسي، مخروطي است با قاعده مستطيل شكل كه وظيفه حفظ تعادل كل بدن را بر عهده دارد. همچون طراحي از دست، طراحي از پا را نيز از انگشتان، كف و پاشنه پا آغاز مي كنيم:

حجم كلي پا را ترسيم كنيد. بخش انگشتان را از بقيه قسمت ها جدا كنيد. مفاصل را با دست لمس كرده و محل اتصال مشترك انگشتان را پيدا كنيد. به طراحي از حجم پا درون جوراب بپردازيد و كليه انحناهاي آن را بررسي كنيد. به طراحي انگشتان و كف پاي بدون جوراب از آينه بپردازيد. پا را از سمت پهلو ها، زاويه جلو و زاويه پشت طراحي كنيد. انگشتان پا را به صورت مجموعه اي از استوانه هاي كوتاه و متصل به هم ترسيم كنيد. به قسمت هاي برجسته و بر آمده پا، قوزك داخلي و خارجي، تناسب مچ و كف پا توجه كنيد. فرم استوانه مدور (با حجم متغير) در تمامي بخشهاي پا حاكميت دارد. با در نظر گرفتن اين مسأله مي توانيد سايه روشنهاي مناسبي را به فرم پا اختصاص دهيد. به چين و چروكهاي لباس در محل زانو و لگن خاصره توجه داشته باشيد. حالت پارچه كمك مي كند تا طراحي، صحيح و بدون نقص انجام شود. از ترسيم چينهاي غير ضروري و بيش از حد لازم خودداري كنيد. به تفاوت فرمها در قسمت پهلوي داخلي و خارجي پا دقت كنيد. تا زماني كه تسلط كافي بر فرمها و حالتهاي مختلف دست و پا را به دست نياورده ايد، از ترسيم ذهني اين سوژه ها خودداري نماييد.» سلام ( پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ )
» سلام ( پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ )
» دیداری دباره ( پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ )
» خسته نباشید ( چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۱ )
» تكرار ( چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ )
» تبریک روز معلم ( سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» به یاد استاد مطهری ( سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» سالي نو ، تلاشي نو ( چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۱ )
» تبریک سال نو ( شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۰ )
» سال نو ( شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۰ )
» آموزش طراحی دست و پا انسان ( سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰ )
» معرفی چند کتاب آموزش طراحی ( سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰ )